Chia sẻ của khách hàng về dịch vụ trị nám tại Dr.Hana | Trị nám tận gốc

Chia sẻ của khách hàng về dịch vụ trị nám tại Dr.Hana


131

Hình ảnh trước sau

Ảnh trước sau của Chị Lê Phương Thúy - Hải Phòng

Ảnh trước sau trị nám của Chị Lê Phương Thúy - Hải Phòng

Ảnh trước sau Chị Nguyễn Thị Hồng - Hải Phòng

Ảnh trước sau trị nám da Chị Nguyễn Thị Hồng - Hải Phòng