Chia sẻ của khách hàng về dịch vụ trị nám tại Dr.Hana | Trị nám tận gốc

Chia sẻ của khách hàng về dịch vụ trị nám tại Dr.Hana


252

Quảng cáo phải xuyên suốt

Hình ảnh trước sau

Ảnh trước sau của Chị Lê Phương Thúy - Hải Phòng

Ảnh trước sau trị nám của Chị Lê Phương Thúy - Hải Phòng

Ảnh trước sau Chị Nguyễn Thị Hồng - Hải Phòng

Ảnh trước sau trị nám da Chị Nguyễn Thị Hồng - Hải Phòng